SYSTEM ZGłASZANIA NIEPRAWIDłOWOśCI

Wdrożony przez Grupę Vivendi system zgłaszania nieprawidłowości umożliwia pracownikom Vivendi lub jednego z jej oddziałów oraz pracownikom zewnętrznym i sezonowym dokonywanie zgłoszeń w ramach ustawy z dnia 9 grudnia 2016 roku, tzw. „ustawą Sapin II”, bez względu na to, czy znajdują się we Francji, czy za granicą. Różne możliwości dokonywania zgłoszeń są następujące: poinformowanie przełożonych, poinformowanie compliance officera w danej jednostce, z wykorzystaniem systemu do zgłaszania nieprawidłowości.
Umożliwia również każdej osobie dokonywanie zgłoszeń w ramach ustawy o obowiązku dochowania staranności z dnia 27 marca 2017 roku.
System jest dostępny w języku francuskim i angielskim.
Więcej informacji na temat sposobu dokonywania zgłoszeń w systemie znajduje się tutaj.
 Dokonaj zgłoszenia...

+